Системи менеджменту

ISO 9001

ISO 9001

«ISO 9001:2015 «Системи управління якістю. Вимоги» — міжнародний стандарт, який встановлює вимоги до системи менеджменту якості. Цей стандарт був розроблений Технічним комітетом ISO/TK 176, підкомітет PK 2. Дане видання ISO 9001 відміняє і замінює друге видання (ISO 9001:2005). ISO Вимоги до системи менеджменту якості, встановлені в даному міжнародному стандарті, доповнюють вимоги до продукції.

ISO 22000

ISO 22000

Стандарт ISO 22000 - це визнаний на міжнародному рівні стандарт, в основі якого лежать всесвітньо визнані принципи. Підсумком його успішного впровадження є підвищення конкурентоспроможності підприємства. Стандарт об'єднав принципи, на яких заснована система аналізу небезпек і встановлення критичних контрольних точок HACCP, і заходи щодо застосування цієї системи, розроблені комісією "Кодекс Аліментаріус".

FSSC 22000

FSSC 22000

FSSC 22000 (Food Safety System Certification 22000) - це надійна, заснована на стандартах ISO, визнана на міжнародному рівні схема сертифікації системи управління безпечністю харчових продуктів в харчовому ланцюзі. Стандарт FSSC 22000 являє собою один з найбільш всеосяжних підходів до системи управління безпечністю харчових продуктів для тих, хто залучений в процес виробництва харчових продуктів.

IFS Food

IFS Food

IFS Food - Міжнародний стандарт на харчову продукцію (від англ. - IFS - International food standard). Стандарт IFS Food дозволяє оцінювати системи забезпечення безпечності та якості харчових продуктів постачальників, керуючись єдиним підходом. Метою стандарту IFS Food є зниження матеріальних і тимчасових витрат і забезпечення прозорості всього ланцюга поставки.

BRC

BRC

Міжнародний стандарт BRC (British Retail Consortium). BRC (British Retail Consortium) - це асоціація торговців Великобританії, вимоги якої до підприємств, які поставляють продукти харчування в торговельні мережі, і іншим підприємствам визначені і визнані на міжнародному рівні стандартом BRC. Цей стандарт був розроблений з метою, оцінити відповідність постачальників власних торгових марок роздрібних торгових мереж Великобританії.

GMP +

GMP +

Міжнародні стандарти для безпеки кормів, кормових добавок, комбікормів і преміксів. GMP + Розвиток українського ринку з орієнтацією на експорт в країни Євросоюзу все частіше змушує виробників впроваджувати системи менеджменту безпеки продукції відповідно до вимог міжнародних стандартів. Правила «GMP +» - це комбінація GMP з принципами системи HACCP.

Global GAP

Global GAP

Стандарт Global GAP – система, що гарантує безпеку вирощеної продукції. Головною відмінністю стандарту Global GAP від інших стандартів є те, що оцінюється як безпека самої вирощеної продукції, так і безпека всього циклу виробництва, починаючи з кормів, посівного матеріалу і закінчуючи готовою продукцією.

ISO 14001

ISO 14001

ISO 14001 був розроблений для забезпечення системи управління, щоб допомогти організаціям знизити їх вплив на навколишнє середовище. Стандарт забезпечує основу для організації, щоб продемонструвати свою прихильність до навколишнього середовища.

ISO 45001

ISO 45001

ISO 45001:2018 «Менеджмент охорони здоров’я та безпеки праці – Вимоги та на- станови щодо застосовування» є першим у світі міжнародним стандартом у сфері охорони здоров’я і безпеки праці (OH&S). Його впровадження забезпечує органі- зації основу для підвищення рівня професійної безпеки, зниження ризиків на робочих місцях, створення і підтримання безпечних умов праці.

ISO 50001

ISO 50001

Впровадження енергоефективності допомагає організаціям економити грошові кошти, а також ресурси і сприяє зниженню рівня кліматичних змін. ISO 50001 підтримує організації різних секторів в більш ефективному використанні енергії за допомогою розробки систем енергетичного менеджменту (EnMS).

ISO 17025

ISO 17025

ISO / IEC 17025 до: 2017 «Загальні вимоги щодо компетентності випробувальних лабораторій і калібрування» є міжнародним еталоном по лабораторіях, які займаються калібруванням і повіркою діяльності в усьому світі. Приведення дійсних результатів, яким довірятимуть в суспільстві, лежить в основі лабораторної діяльності.

Стандарт GMP – належна виробнича практика

Стандарт GMP – належна виробнича практика

Стандарт GMP (Good Manufacturing Practic, Належна виробнича практика) - система норм, правил і вказівок щодо виробництва продуктів харчування, харчових добавок і активних інгредієнтів. На відміну від процедури контролю якості шляхом дослідження вибіркових зразків таких продуктів, яка забезпечує придатність до використання лише самих цих зразків (і, можливо, партій, виготовлених в найближчий до даної партії час), стандарт GMP відображає цілісний підхід і регулює і оцінює власне параметри виробництва і лабораторної перевірки.

BRC FOOD

BRC FOOD

BRC Food - Міжнародний стандарт безпеки харчових продуктів (від англ. - BRC Global Standard for Food Safety Issue 7). Метою стандарту BRC Food є визначення критеріїв безпеки, якості та виробництва продуктів харчування для виконання компанією зобов'язань щодо відповідності вимогам нормативно-правових актів та захисту споживачів.