ISO 14001
ISO 14001

ISO 14001 – це міжнародний стандарт, який встановлює вимоги до системи управління навколишнім середовищем. Це допомагає організаціям вдосконалювати екологічні показники через більш ефективне використання ресурсів і скорочення відходів.

Система управління навколишнім середовищем допомагає організації ідентифікувати, управляти та контролювати їхніми екологічними проблемами.

ISO 14001 підходить для організацій усіх типів та розмірів. Це вимагає від організацій розгляд усіх екологічних проблем, що мають відношення до їхніх процесів, таких як забруднення повітря, проблеми водопостачання та водовідведення, поводження з відходами, забруднення ґрунту, пом’якшення наслідків зміни клімату і ефективності використання ресурсів.

ISO 14001 допомагає:

– продемонструвати відповідність поточним та майбутнім нормативним вимогам з екології;
-підвищити лідерство та залучення працівників;
– покращити репутацію та довіру до компанії для зацікавлених сторін;
– досягнути стратегічних цілей бізнесу шляхом включення екологічних проблем в управління бізнесом;
– посилити конкурентні та фінансові переваги завдяки покращеній ефективності діяльності та зниженню затрат.

Внутрішні вигоди впровадження стандарту ISO 14001

 • Постійний контроль за негативним впливом на навколишнє середовище.
 • Зниження витрат, економія споживання енергії та ресурсів.
 • Запобігання виникненню інцидентів, аварій і позаштатних ситуацій, в результаті яких відбувається забруднення навколишнього середовища.
 • Зниження шкідливого впливу на навколишнє середовище.
 • Зниження споживання природних ресурсів.

Зовнішні вигоди впровадження стандарту ISO 14001

 • Поліпшення іміджу компанії за рахунок запобігання або зниження негативного впливу на навколишнє середовище.
 • Підвищення довіри клієнтів.
 • Можливості виходу на нові, в тому числі міжнародні, ринки, розширення вже існуючих ринків збуту.
 • Додаткові переваги при участі в важливих тендерах.
 • Зниження ймовірності скарг і судових позовів.
 • Можливість проходження сертифікації системи екологічного менеджменту в зовнішніх організаціях.