ISO 45001
ISO 45001

ISO 50001 є стратегічним інструментом, який допомагає організаціям запровадити систему енергоменеджменту щоб використовувати енергію більш ефективно.

Система управління енергією допомагає організаціям краще управляти використанням енергії. Вона передбачає розробку та реалізація енергетичної політики, встановлення цілей для використання енергії та розробки планів дій для досягнення їх. Це може включати в себе впровадження нових енергозберігаючих технологій, скорочення енергетичних витрат або покращення поточних процесів для скорочення витрат на енергію.

ISO 50001 надає набір вимог, які дозволяють організації:

– розробити політику щодо більш ефективного використання енергії;
– встановити цілі та завдання для задоволення цієї політики;
– збирати дані для кращого розуміння та прийняття рішень щодо споживання енергії;
– вимірювати отримані результати для подальшого порівняння;
– систематично оцінювати ефективність впроваджених заходів;
– постійно вдосконалювати енергоменеджмент.

За допомогою ISO 50001 ваша організація покращить свою енергетичну ефективність через створення системи використання власних енергоємних активів.

Покращення енергоефективності забезпечить отримання швидкої вигоди для організації, оптимізуючи використання енергоносіїв та енергетичних активів, зменшуючи як вартість, так і споживання.

Внутрішні вигоди впровадження стандарту ISO 50001

  • Можливість інтегрування стандарту ISO 50001 з іншими стандартами менеджменту.
  • Можливість зменшення викидів в атмосферу парникових газів і інших впливів на навколишнє середовище.
  • Зменшення витрат на енергію за допомогою систематичного управління енергетичними ресурсами.

Зовнішні вигоди впровадження стандарту ISO 50001

Поліпшення іміджу компанії за рахунок запобігання або зниження негативного впливу на навколишнє середовище.